Disclaimer

Door de websites www.maximental en www.kimberlymuusse.nl en onderliggende pagina's te gebruiken, stemt u in met onderstaande disclaimer. 

MaxiMental werkt met zorg de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks de inspanningen is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

MaxiMental sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. 

MaxiMental geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze websites wordt geraadpleegd. 

MaxiMental biedt geen garantie over de veiligheid van de websites en sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze websites. 

MaxiMental is niet verantwoordelijk voor externe pagina's waar naar verwezen wordt. 

MaxiMental behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kim Muusse. 

Op deze websites en de disclaimers is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

 
E-mailen
Bellen